ברצוננו להביע את תודתנו העמוקה למנחמינו הרבים:
תודה לכל אלה שטרחו והגיעו מכל רחבי הארץ, תודה לכל אלה שחיבקו,
טלפנו ושלחו הודע
ות ניחומים, תודה לכל אלה שבישלו והביאו כיבוד.
זה בהחלט לא מובן מאליו ועזר לנו לעבור את השבוע המטלטל שהיה.
ריקה איננה אך מילותיה, שיריה ויצירותיה תישארנה חקוקות לעד.
משפחת ברקוביץ

לכניסה לאתר של ריקה ברקוביץ לחצו כאן